مستندات قانوني

1.       اتصال نيروگاه‌هاي تجديدپذير و پاك به شبكه(pdf-133KB)

2.       الحاقيه دستورالعمل اجرايي صدور پروانه خرده فروشي (pdf-46KB)

3.       معافيت ماليات بر ارزش افزوده مولدين مقياس كوچك(pdf-133KB)

4.       اتصال نيروگاه‌هاي تجديدپذير به شبكه(pdf-107KB)

5.       استفاده از فضاي پستها جهت احداث نيروگاههاي مقياس كوچك(pdf-61KB)

6.       نرخ خريد تضميني انرژي هاي تجديد پذير در سال 1395 (pdf-3.16MB)

7.      دستورالعمل زمين مورد نياز جهت احداث نيروگاه هاي تجديد پذير (بادي و خورشيدي)(pdf-95KB)

8.      معيار ها و الزامات مورد نياز در نگارش مطالعات امكانسنجي(pdf-90KB) 

9.      تصويب نامه هيات وزيران در سال 1395 (pdf-240KB)

10. ابلاغيه عدم درج مبلغ پيش پرداخت در قراردادهاي خريد تضميني برق (jpg-299KB)

11. ابلاغيه نرخ خريد تضميني از مولد هاي مقياس كوچك در سال 1395 (jpg-334KB)

12. دستورالعمل پروانه بهره برداري براي توليد برق(pdf-37KB)

13. دستورالعمل زيست محيطي مولدهاي مقياس كوچك(pdf-62KB)

14. اتصال نيروگاههاي تجديد پذير به شبكه(pdf-108KB)

15. الحاقيه دستورالعمل اجرايي صدور پروانه خرده فروشي برق(pdf-49KB)

16. استفاده از فضاي پستها جهت احداث نيروگاههاي مقياس كوچك(pdf-61KB)

17. آيين نامه اجرايي ماده 52 قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي(pdf-52KB)

18. عقد قرارداد تضميني برق از طريق سايت(pdf-32KB)

19. ابلاغ شرايط تامين برق مشتركين تعرفه توليد(صنعت و معدن) شركتهاي برق منطقه اي از طريق انعقاد قرار داد با توليد كنندگان غير دولتي(pdf-76KB)

20. تعرفه خريد برق نيروگاه تجديدپذير(pdf-24KB)

21. موافقتنامه اوليه نيروگاههاي تجديد پذير(pdf-141KB)

22. جرائم بازار برق نيروگاههاي خصوصي بابت پروانه بهره برداري(pdf-143KB)

23. الزامات پايش و رويت پذيري واحدهاي توليد پراكنده(pdf-89KB)

24. رويت پذيري واحدهاي (pdf-47KB) DG

25. دستورالعمل توسعه مولد مقياس كوچك در خصوص مولدهاي با سوخت غير متعارف(pdf-10KB)

26. فرآيند تمديد موافقتنامه هاي احداث(pdf-14KB)

27. دستورالعمل قيمت فروش انرژي مولدهاي مقياس كوچك(pdf-11KB)

28. شرايط صدور تاييديه فني براي مولدهاي مستعمل(pdf-792KB)

29. مجوز محيط زيست استقرار مولدهاي مقياس كوچك تا ظرفيت 25 مگاوات(pdf-39KB)

30. بخشنامه شركت توانير در خصوص تامين برق صنايع مستقر در شهركهاي صنعتي(pdf-13KB)

31. آيين نامه نحوه تامين برق و سوخت صنايع(pdf-121KB)

32. بخشنامه تقليل قدرت قراردادي مشتركين احداث كننده مولد مقياس كوچك و برقراري انشعاب دوم(pdf-38KB)

33. روند نماي دستورالعمل توسعه مقياس كوچك(zip-600KB)

34. فرمهاي دستورالعمل توسعه مقياس كوچك(zip-42KB)

35. تفاهم نامه با شهركهاي صنعتي(pdf-373KB)

36. دستورالعمل توسعه مولد هاي مقياس كوچك(بخش اول- بخش دوم- بخش سوم)

    37 صورتجلسه 310 هيات تنظيم بازار برق ايران


 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/01/21
تعداد بازدید:
2015