میزان رضایت شما از محتوای پورتال ( بروز بودن اخبار )

میزان رضایت شما از محتوای پورتال ( بروز بودن صفحات داخلی پورتال )

میزان رضایت شما از ارتباط با مدیران شرکت

میزان رضایت شما از در دسترس بودن اطلاعات

نظر شما در مورد رنگ بندی پورتال چیست

ارسال


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0