با حضور مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان از 18 تن از فرزندان کارکنان این شرکت که به سن تکلیف رسیده اند تجلیل به عمل آمد.
1399/06/30
با حضور مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان مراسم تودیع و معارفه اعضاء گروه تحقیق هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری این شرکت انجام شد.
1399/06/29
امام جمعه شهمیرزاد، شهردار و رئیس واعضاء شورای اسلامی شهر شهمیرزاد از پست 63 کیلوولت شهمیرزاد بازدید نمودند .
1399/06/26
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان به همراه مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات این شرکت با مدیر کل راه و شهرسازی استان سمنان دیدار و گفتگو نمود.
1399/06/25
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برق منطقه ای سمنان به منظور بررسی وتصویب گزارش عملکرد هیات مدیره وصورتهای مالی سال 1398به صورت ویدئو کنفرانس برگزار گردید .
1399/06/24
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان به همراه معاون مالی پشتیبانی و مدیران دفتر هیأت مدیره و حقوقی این شرکت با مدیر کل بازرسی استان سمنان دیدار و گفتگو نمود.
1399/06/23
شركت برق منطقه اي سمنان