جلسه کارگروه اجرایی نظام پیشنهادهای شرکت برق منطقه ای سمنان با حضور معاون منابع انسانی، دبیر کارگروه عالی نظام پیشنهادها و دبیران کارگروههای تخصصی نظام پیشنهادهای این شرکت برگزار شد.
1400/09/17
کارشناس ورزش و سلامت شرکت برق منطقه ای سمنان عضو کمیسیون داوران فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران شد.
1400/09/15
بسیجیان پایگاه بقیه ا... (عج) امور انتقال شرق (شاهرود) معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان طی همکاری با واحد "جلب مشارکتهای مردمی" کمیته امداد امام خمینی شاهرود ، اقدام به ساخت بخشی از منزل مسکونی یکی از مددجویان این کمیته در روستای سطوه نمودند.
1400/09/14
تعدادی ازبرادران و خواهران بسیجی پایگاه شهید عباسپور شرکت برق منطقه ای سمنان از شرکت خودروسازی فردا ، تولید کننده تعدادی از خودرو با برند ملی فردا، بازدید کردند.
1400/09/13
در نشستی که با حضور مجری پروژه های خطوط شرکت توانیر و مدیرعامل و معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای سمنان و تعدادی از کارشناسان این معاونت برگزار شد ، وضعیت پروژه احداث خط63 کیلوولت میامی – عباس آباد مورد بررسی قرار گرفت.
1400/09/10
یک دوره مسابقات دارت با حضور تعدادی ازکارکنان و بسیجیان شاغل در شرکت برق منطقه ای سمنان ، برگزار گردید .
1400/09/09
شركت برق منطقه اي سمنان