مسئول مدیریت محتوای سایت     کارشناس IT
 نام و نام خانوادگی نسترن مولائی                 
 پست الکترونیکی  ict[at]semrec.co.ir
 میزان تحصیلات  کارشناسی ارشد
 شماره تماس  023-31102368

 

 

 مسئول محتوای مناقصات و مزایده  کارشناس مسئول مناقصات
 نام و نام خانوادگی  قاسمعلی کریم
 پست الکترونیکی  gh.karim[at]semrec.co.ir
 میزان تحصیلات  کارشناسی
 شماره تماس  023-31102385

 

 

 مسئول محتوای اطلاعیه ها و اخبار  کارشناس مسئول روابط عمومی
 نام و نام خانوادگی  اکرم حاجی پروانه
 پست الکترونیکی  rbs[at]semrec.co.ir
 میزان تحصیلات  کارشناسی ارشد
 شماره تماس  023-31102450

 

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0