< <
  عنوان خدمت کارشناس  شماره تماس ایمیل ساعات پاسخگویی
تسویه حساب مشترکین
آقای رضا غنایی 023-31102336 r.ghanaee[at]semrec.co.ir روزهای شنبه تا چهارشنبه
از ساعت 7:30 الی 15:30
 تغییر تعرفه یا گزینه انشعاب مشترکین 
صدور قبض المثنی برای مشترکین 
 صدور قبض میان دوره مشترکین 
 درخواست بررسی صورت حساب مشترکین
مشاهده سوابق مصارف و صورت حساب مشترکین 
  درخواست کاهش قدرت انشعاب مشترکین 
  درخواست برقراری انشعاب 
  درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب مشترکین 
 مشاهده سوابق پرداخت مشترکین آقای رضاپیوندی 023-31102239 reza91[at]semrec.co.ir
  درخواست کاهش موقت قدرت انشعاب مشترکین 
  درخواست جمع آوری دایم انشعاب مشترکین 
 درخواست تغییر نام مشترکین 
 درخواست آزمایش کنتور مشترکین 
  درخواست قطع موقت انشعاب مشترکین 
  درخواست وصل مجدد انشعاب مشترکین 
  درخواست تفکیک انشعاب مشترکین 
  درخواست ادغام انشعاب مشترکین
 درخواست اصلاح اطلاعات متقاضیان و مشترکین
 درخواست صدور موافقت اصولی احداث نیروگاه های تولید پراکنده آقای حسین رضایی 023-31102332 rezaei[at]semrec.co.ir
 درخواست صدور تائیدیه اتصال به شبکه نیروگاه‌های تولید پراکنده
  درخواست ارائه معرفی‌نامه به سرمایه‌گذار مولدها
 درخواست تنظیم قرارداد نیروگاه‌های تولید پراکنده
  درخواست صدور موافقت‌نامه اتصال به شبکه سراسری برق
 درخواست تعیین نرخ برق نیروگاه­های تولید پراکنده
  درخواست تائید صورتحساب نیروگاه‌های تولید پراکنده

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0