شناسه ملی  :۱۰۸۶۰۰۱۱۳۷۵

 

کد اقتصادی: 411139113918

 

نوع شخصیت حقوقی : دولتی

 

دستگاه بالا دستی : وزارت نیرو ، شرکت مادر تخصصی توانیر

 

آدرس:  سمنان ، بلوار قدس ، خیابان برق ، شرکت برق منطقه ای سمنان

 

شماره تماس:   33322002-023

 

ساعات کاری              شنبه تا چهارشنبه              7 الی  16:00

                         

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0