صدور مجوز احداث مولدهای مقیاس کوچک توسط بخش خصوصی (خرید تضمینی)
 

صدور مجوز احداث مولدهای مقیاس کوچک توسط بخش خصوصی (خرید تضمینی)

برای این منظور از طریق سامانه وزارت نیرو و با راهنمایی واحدهای جلب مشارکت اقدام نمایید.

 الف: موافقت نامه احداث :

مجوزی است که به موجب آن مراتب موافقت اصولی وزارت نیرو برای احداث مولد توسط سرمایه گذار اعلام میشود . این مجوز عمدتا برای تدارک مستندات لازم جهت اخذ پروانه احداث و تمهید مراحل اجرایی احداث مولد کاربرد دارد .

  مراحل اخذ موافقت نامه احداث :

 1.   درخواست کتبی سرمایه گذار به برق منطقه ای یا شرکت توزیع (با توجه به مگاوات درخواستی زیر 7 مگا وات شرکت توزیع بالای 7 مگا وات برق منطقه ای )
 2.  مراجعه به سایت درگاه خدمات الکترونیک وزارت نیرو به ‌آدرس  http://iranchp.moe.gov.ir
 3.  عضویت در سایت و تکمیل درخواست موافقت نامه ( شامل انتخاب واحد جلب مشارکت تعیین ظرفیت اطلاعات شرکت اطلاعات اعضای اصلی و کارکنان اطلاعات مالی و مدیریتی)
 4.  ارزیابی درخواست موافقت نامه بر اساس پیوست 2 دستورالعمل مولد مقیاس کوچک
 5.  صدور موافقت نامه با اعتبار 6 ماهه

  ب: پروانه احداث :

مجوزی است که به موجب آن سرمایه گذار اجازه می یابد با رعایت استانداردهای فنی و سایر مشخصات و شرایطی که در پروانه ذکر شده است نسبت به احداث ( نصب) مولد اقدام کند

مراحل اخذ پروانه احداث به شرح زیر می باشد :

 1.     درخواست اخذ اطلاعات شبکه از واحد های جلب مشارکت جهت مطالعات اتصال به شبکه بر اساس دستورالعمل اتصال منابع تولید پراکند   
 2. درخواست تاییدیه اتصال از طریق درگاه خدمات الکترونیک وزارت نیرو http://iranchp.moe.gov.ir
 3. درخواست تاییدیه فنی مولد از طریق درگاه خدمات الکترونیک وزارت نیرو http://iranchp.moe.gov.ir
 4.  اخذ تاییدیه شرکت گاز مبنی بر تامین میزان ظرفیت مورد نیاز
 5. ارائه گزارش مالی یا تایید فرم مشاور سرمایه گذاری توسط مراجع ذی الصلاح
 6. درخواست پروانه احداث از طریق درگاه خدمات الکترونیک وزارت نیرو http://iranchp.moe.gov.ir
 7. صدور پروانه احداث با اعتبار یک ساله
تاریخ به روز رسانی:
1399/10/18
تعداد بازدید:
1351