برگزاری سمینار مدیریت مصرف و مدیریت سبز در شرکت برق منطقه ای سمنان

 

باحضور مدیران وکارکنان شرکت برق منطقه ای سمنان، سمینار یک روزه مدیریت مصرف و مدیریت انرژی در سالن اجتماعات این شرکت برگزار گردید.

مهندس مجید خطیبی، رئیس کمیته مدیریت مصرف و مدیریت سبز، در شرکت برق منطقه ای سمنان، با اشاره به شرایط حاکم بر جهان و به خصوص کشور ایران در ناترازی تولید و مصرف انرژی و مشکلات تامین انرژی گفت : به منظور آگاهی و فرهنگ سازی در راستای رعایت مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی ، اهمیت و رعایت مباحث مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی، پیاده سازی مباحث مدیریت سبز و برگزاری این چنین سمینارهایی موثر و مفید خواهد بود.

در ادامه، مهندس راشد حاجیان ، سخنران این سمینار در خصوص اهمیت و جایگاه مباحث مدیریت مصرف انرژی و مدیریت مصرف و همچنین ارائه راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی و پیاده سازی الزامات و استانداردهای مختلف در این حوزه مطالبی ارائه نمود.

گفتنی است، مدیریت مصرف برق و فرهنگ صحیح استفاده از انرژی و مدیریت سبز ازجمله اهداف و سیاست های شرکت توانیر در راستای دستیابی به توسعه پایدار می باشد.

 
تاریخ:
1401/03/29
تعداد بازدید:
61
منبع: