تعویض میترهای پست 63 کیلوولت کالپوش در شرکت برق منطقه ای سمنان

 به منظور حمایت از تولید داخل، تمامی میترهای پست 63 کیلوولت کالپوش با برند داخلی آن تعویض گردید.

مهندس مجید غایبی ، مدیر دفتر فنی نظارت بر تولید معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان با بیان این خبر گفت : جهت افزایش رقابت پذیری بین تولید کنندگان داخلیِ میتر و تنوع محصولات، برای اولین بار در شرکت برق منطقه ای سمنان از میتر های برند داخلی استفاده گردید که در این فرایند، بعد از طی مراحل آزمایش فنی در طول چند ماه، تعداد 17 دستگاه خریداری و در پست 63 کیلوولت کالپوش با موفقیت نصب و راه اندازی شد.

وی افزود : تمامی میترهای قبلی پست مذکور که از نوع EMA90 بود با میترهای نوع ENA90 از یکی از شرکت های تولید داخلی تعویض گردید.

مهندس غایبی با اشاره به قابل رقابت بودن میتر داخلی با مشابه خارجی آن ، بیان داشت : میترهای قدیمی به منظور استفاده به عنوان یدک در دیگر پست های استان، به انبار مرکزی عودت داده شده اند.

وی هزینه پروژه تعویض این میترها را مبلغی معادل یک میلیارد و دویست میلیون ریال عنوان کرد.

 
 
تاریخ:
1401/03/25
تعداد بازدید:
59
منبع: