بازدید دانشجویان آموزشگاه فنی و حرفه ای از تاسیسات انتقال و فوق توزیع برق شرکت برق منطقه ای سمنان

تعدادی از دانشجویان آموزشگاه فنی و حرفه ای سمنان از تاسیسات انتقال و فوق توزیع برق شرکت برق منطقه ای سمنان بازدید کردند.

در این بازدید دانشجویان این آموزشگاه، ضمن بازدید از قسمت های مختلف تاسیسات پست 230کیلوولت سمنان، با مراحل انتقال انرژی الکتریکی آشنا شدند .

بازدید کنندگان همچنین ازسالن کنترلو تجهیزات پست 230 سمنان دیدن کرده و اطلاعات لازم در مورد تجهیزات ، بهره برداری و سرویس ونگهداری پست ها، توسط کارشناس مربوطه ارائه گردید.

 
 
تاریخ:
1400/10/19
تعداد بازدید:
50
منبع: