موفقیت یکی از فرزندان کارکنان شرکت برق منطقه ای سمنان

در جشنواره دانش آموزی نوجوان سالم

 

در جشنواره دانش آموزی نوجوان سالم، فرزند یکی از کارکنان شرکت برق منطقه ای سمنان ، موفق به کسب رتبه اول این جشنواره شد.

هدیه زهرا افرا فرزند بهرام افرا از کارکنان معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه ای سمنان در جشنواره دانش آموزی نوجوان سالم در رشته نرم افزار چند رسانه ای که توسط سازمان آموزش و پرورش شهرستان سمنان برگزار گردید ، موفق به کسب رتبه اول این جشنواره شد .

تاریخ:
1400/07/20
تعداد بازدید:
70
منبع: