درخشش فرزند یکی از کارکنان شرکت برق منطقه ای سمنان

درمسابقات قرآنی وزارت نیرو در سطح کشور

 فرزند یکی از کارکنان شرکت برق منطقه ای سمنان در مسابقات کشوری وزارت نیرو در رشته حفظ، حائز رتبه اول گردید.

در شانزدهمین مرحله کشوری جشنواره قرآنی وزارت نیرو صالحه وحدتی ، فرزند محمد مهدی وحدتی ، از کارکنان شرکت برق منطقه ای سمنان موفق به کسب رتبه اول در رشته حفظ موضوعی قرآن بین شرکت کنندگان شرکت های تابعه وزارت نیرو در سطح کشور گردید.

این مسابقات که ویژه فرزندان کارکنان شرکت های برق منطقه ای ، توزیع نیروی برق ، آب منطقه ای ، آبفا و برق حرارتی در 4 رشته قرائت و اذان ،حفظ موضوعی، مفاهیم و نماز در دو بخش آقایان و خانم ها از سوی دفتر فرهنگی و دینی وزارت نیرو برگزار شد برگزیدگان مرحله استانی این جشنواره به رقابت با برترین ها در مرحله کشوری پرداختند.

تاریخ:
1400/07/17
تعداد بازدید:
62
منبع: