دیدار مدیر عامل برق شرکت برق منطقه ای سمنان با مدیر کل تامین اجتماعی استان سمنان

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان به همراه معاونین مالی و پشتیبانی و منابع انسانی این شرکت با مدیر کل تامین اجتماعی استان دیدار و گفتگو نمود. 

مهندس سید علی اکبر صباغ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان ضمن تاکید بر تعاملات بیشتر شرکت برق و تامین اجتماعی گفت : به منظور بررسی مسائل و مشکلات موجود جلسات مشترک تخصصی بیشتری برگزار و نسبت به رفع موانع و مشکلات کارکنان صنعت برق تا حد امکان و با رعایت موازین قانونی اقدام شود.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان با تشریح وضعیت خاص تولید و مصرف برق، ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته از سوی تامین اجتماعی استان در خصوص صرفه جویی و استفاده از ژنراتور تولید برق در شرایط اضطراری و اتصال آن به شبکه سراسری برق، خواستار صرفه جویی هر چه بیشترکارکنان در مصرف برق شد.

محمد اخلاقی مدیر کل تامین اجتماعی استان سمنان در این دیدار با اشاره به شرایط خاص کنونی در تامین  انرژی الکتریکی از زحمات کارکنان ومتخصصان صنعت برق استان قدردانی کرد و افزود : بی شک با رفع مشکلات از طریق افزایش تعاملات سازنده می توانیم به افزایش روحیه و انگیزه کارکنان این صنعت مهم و زیر بنایی کمک کنیم.

 
 
تاریخ:
1400/04/26
تعداد بازدید:
120
منبع: