پذیرش و چاپ مقالات کارشناس شرکت برق منطقه ای سمنان در مجله تخصصی خارجی

 

مـقـالات کارشـناس شرکـت بـرق منطـقـه ای سمنـان در مـجـلـه تخصـصـی بـرق قـدرت IEEE  و              3C Tecnologia کشور اسپانیا پذیرش و چاپ گردید.

 این مقالات که با عنوان بازآرایی تصادفی شبکه‌های توزیع انرژی الکتریکی با درنظرگرفتن هماهنگی بهینه خودروهای الکتریکی هیبریدی متصل به شبکه و منابع تولید توان بادی توسط دکترسیدجواد طباطبایی کارشناس مسئول کنترل شبکه معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان و دو تن از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان وهمکاری دکترامین حاجی زاده استاد دانشگاه آلبورگ دانمارک نوشته شده در ژورنال تخصصی IEEE Access و با رتبه Q1 و IF=3.86  به چاپ رسـیده است  .

 دکتر طباطبایی با اشاره به موضوع مقالات گفت : این مقالات در ارتباط با تجدید آرایش تصادفی شبکه‌های توزیع انرژی الکتریکی بوده که حضور خودروهای برقی با قابلیت اتصال به شبکه ( v2G ) به عنوان پدیده ای نو ظهور در شبکه قدرت و منابع تولید توان بادی به صورت هماهنگ و بهینه درآن ایفای نقش می کنند که نحوه عملکرد آنها را در کاهش هزینه خرید برق از شبکه بالا دست ، کاهش تلفات شبکه و هزینه شارژینگ خودروهای برقی و بهبود شاخص های فنی شبکه برق مورد بررسی قرار می دهد .این موضوع به عنوان راهکاری مناسب برای غلبه برمشکل بحران انرژی و نگرانی های زیست محیطی مطرح می گردد.

گفتنی است این مقاله به آدرس :

(ISSN: 2169-3536 , Volume: 8 , Page(s): 219513 – 219524) IEEE Access قابل دسترسی می باشد. همچنین مقاله دیگری از نامبرده در مجله  3C Tecnologia (ISSN: 2254 - 4143)درکشور اسپانیا پذیرش شده است .

تاریخ:
1400/04/19
تعداد بازدید:
175
منبع: