موفقیت بسیجیان شرکت برق منطقه ای سمنان در مسابقات قرآنی بسیج شرکت توانیر

تعدادی از بسیجیان شرکت برق منطقه ای سمنان با شرکت در مسابقات قرآنی بسیجیان صنعت برق کشور که توسط حوزه بسیج شرکت توانیر برگزار شد ، موفق به کسب رتبه برتر گردیدند.

این مسابقات که در رشته قرائت ترتیل و به صورت مجازی در دو بخش برادران و خواهران برگزار شد ، آقایان یعسوب قلیچ لی و محمد مهدی وحدتی و خانم حمیده عبدوس از بسیجیان پایگاه شهید عباسپور شرکت برق منطقه ای سمنان ، حائز رتبه برتر گردیدند.

گفتنی است مسابقه فوق ، بین بسیجیان شرکت های برق منطقه ای و توزیع نیروی برق سراسر کشور برگزار شد که منتخبین در مرحله نهایی ، به رقابت خواهند پرداخت. 

تاریخ:
1400/04/16
تعداد بازدید:
150
منبع: