درخشش فرزندان کارکنان شرکت برق منطقه ای سمنان در لیگ اسکیت سرعت استان سمنان

رنکینگ انفرادی دومین مرحله از دومین دوره لیگ اسکیت سرعت استان سمنان و با رعایت شرایط بهداشتی در سمنان برگزار شد.

در این مسابقات 110 ورزشکار به تفکیک 60 ورزشکار دختر و 50 ورزشکار پسر شرکت کردندکه در گروه    پسران حرفه ای ، آرمان آخوندی فرزند همکار اصغر آخوندی در رده سنی 83- 84 مقام اول و آریا آخوندی در رده سنی 89-90 مقام دوم و علی دیابی فرزند همکار محمد رضا دیابی در رده سنی 79-82 مقام اول و درگروه   دختران حرفه ای حسنا سادات میری فرزند همکار سید علیرضا میری در رده سنی 88-87 مقام اول را کسب نمودند .

در گروه پسران آماتور نیز شنتیا خطیبی فرزند همکار مجید خطیبی در رده سنی 91-92 مقام اول وسام سوری فرزند همکار سارا گلهاشم در رده سنی 93-94 مقام دوم را کسب نمودند .

 
تاریخ:
1399/10/15
تعداد بازدید:
80
منبع: