بازدید فرمانده حوزه بسیج ادارات شاهرود از امور انتقال شرق معاونت بهره برداری

شرکت برق منطقه ای سمنان

 

فرمانده حوزه بسیج ادارات شهرستان شاهرود با حضور در امور انتقال شرق معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان و پایگاه بسیج بقیه ا... (عج) این امور، با مدیر امور و مسئول بسیج این پایگاه دیدار نمود.

سرگرد پاسدار جعفر اسماعیلی، فرمانده حوزه بسیج ادارات شهرستان شاهرود در این دیدار ضمن تشکر از حضور مهندس مسعود رضایی مدیر امور انتقال شرق و مسئول پایگاه بسیج حضرت بقیه ا... (عج) و دیگر پرسنل امور در رزمایش حفاظت و صیانت از اماکن و تاسیسات اداری، نقش بسیج را در حفاظت و صیانت از نظام جمهوری اسلامی و اماکن و زیرساختهای کشور مهم و ارزشمند دانست و خواستار حضور بسیجیان پایگاه در برنامه های ابلاغی بسیج بصورت موثر و مداوم شد.

در این دیدار مهندس مسعود رضایی مدیر امور انتقال شرق ، با اظهار تشکر از حضور فرمانده حوزه بسیج ادارات شهرستان شاهرود ، به تشریح فعالیت های این امور در حوزه برق و خدمت رسانی به مشترکین پرداختند.

در پایان این دیدار، حکم تمدید دو ساله مسئولیت پایگاه بسیج بقیه ا..(عج) امور انتقال شرق به علی ولیان داده شد.

 
 
تاریخ:
1399/08/19
تعداد بازدید:
67
منبع: