نشست کارکنان امور مالی با مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان

کارکنان امور مالی شرکت برق منطقه ای سمنان در نشستی صمیمی با مدیر عامل این شرکت دیدار و گفتگو نمودند.

در این نشست که با رعایت پروتکل های بهداشتی و با حضور معاون مالی و پشتیبانی شرکت انجام شد ، مهندس سید علی اکبر صباغ ، رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان با تشکر از زحمات و پیگیریهای صورت گرفته همکاران امور مالی جهت رفع مشکلات و ایرادات مورد نظر بازرس قانونی بیان داشت: دریافت گزارش مطلوب صورتهای مالی از سوی سازمان حسابرسی بیانگر عملکرد خوب و مناسب در بخش مالی شرکت می باشد.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان با تاکید بر رعایت نظم و انضباط کاری و سلسله مراتب اداری برای همه کارکنان بخصوص در اموراتی چون دفاتر مالی و پشتیبانی ، گفت : حفظ روحیه تعامل و مشارکت و احترام متقابل بین کارکنان و تبعیت از مدیران و روسا، موجب آرامش محیط کار و تسریع روند فعالیت های اداری می گردد.

مهندس صباغ در ادامه پیرامون استفاده از نیروهای متعهد و متخصص جهت جانشین پروری مناسب و پیگیری جهت رفع مشکلات نرم افزار جدید ERP سخنانی بیان نمود.

علی نازی حسن آبادی ، معاون مالی و پشتیبانی و ذیحساب شرکت نیز در این نشست خلاصه ای از اقدامات صورت گرفته طی سال های گذشته در جهت جذب منابع عمومی تخصیص یافته، ارائه و گزارشی از وضعیت نقدینگی شرکت و هزینه های انجام شده در بخش جاری و سرمایه ای بیان نمود.

 وی همچنین از عملکرد همکاران خود در امور مالی ، به دلیل ارائه گزارش مطلوب صورتهای مالی از سوی سازمان حسابرسی طی6 سال گذشته و رضایت سایر نهادهای نظارتی ، تشکر و قدر دانی نمود. 

در پایان، تعدادی از حاضرین به بیان نقطه نظرات خود پرداختند .

 
 
 
تاریخ:
1399/07/14
تعداد بازدید:
55
منبع: