برگزاری مجمع عمومی سالیانه شرکت سهامی برق منطقه ای سمنان

 

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برق منطقه ای سمنان به منظور بررسی وتصویب گزارش عملکرد هیات مدیره وصورتهای مالی سال 1398به صورت ویدئو کنفرانس برگزار گردید .

در این جلسه که با حضور اعضاء مجمع عمومی ،اعضاءهیات مدیره شرکت برق منطقه ای سمنان (آقایان سید علی اکبر صباغ ، حمید رضا ترحمی ، علی حسن آبادی و مجید فخاریان و خانم ملیحه اسفندیاری فرد)، نماینده سازمان حسابرسی وکارشناسان دفتر مجامع شرکت توانیر برگزار شد، مهندس سید علی اکبر صباغ رئیس هیات مدیره ومدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان ،گزارش عملکرد یکساله شرکت را بصورت جامع وکامل تشریح نموده و اعضای مجمع عمومی نقطه نظرات و پرسشهای خود را در خصوص عملکرد شرکت واهداف مورد نظر وزارت نیرو جهت دستیابی به برنامه های تدوین شده مطرح کردند .

در ادامه ،گزارش حسابرس وبازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی شامل ترازنامه ،سود وزیان وگزارش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 29/12/1398 قرائت وصورتهای فوق الذکر مورد تصویب اعضاء مجمع قرار گرفت.

تاریخ:
1399/06/24
تعداد بازدید:
27
منبع: