از سوی مشاور وزیر در امور ایثارگران وزارت نیرو انجام شد :

انتصاب مسئول امور ایثارگران شرکت برق منطقه ای سمنان به عنوان رئیس شورای هماهنگی امور ایثارگران صنعت آب و برق استان سمنان

 

طی حکمی از سوی مشاور وزیر در امور ایثارگران ، مشاورمدیر عامل و مسئول امور ایثارگران شرکت برق منطقه ای سمنان به عنوان رئیس شورای هماهنگی مشاوران مدیران عامل در امور ایثارگران شرکت های صنعت آب و برق استان سمنان منصوب شد .

سید یعقوب محمد مرادی مشاور وزیر در امور ایثارگران با صدور حکمی علی ولیان، مشاور مدیرعامل و مسئول امور ایثارگران شرکت برق منطقه ای سمنان را به عنوان رئیس شورای هماهنگی مشاوران مدیران عامل در امور ایثارگران شرکت های صنعت آب و برق استان سمنان منصوب کرد.

براساس حکم صادره ، تشکیل شورای هماهنگی مشاوران امور ایثارگران صنعت آب و برق در استان سمنان به صورت مستمر و ماهیانه، شناخت دقیق مسائل و مشکلات ایثارگران استان ، بازدید و سرکشی مستمر و فراهم نمودن دیدار مسئولین با ایثارگران بالاخص خانواده معظم شهداء در سطح استان ، ارائه گزارش عملکرد فعالیت و اقدامات انجام شده ، هماهنگی جهت برگزاری مراسم های خاص ایثارگران به صورت استانی صنعت آب و برق، بخشی از وظایف وی ذکر گردیده است .

 
تاریخ:
1399/06/22
تعداد بازدید:
56
منبع: