برگزاری دوره آموزشی غیرحضوری آشنایی با فهارس بهای بخش انتقال و فوق توزیع در شرکت برق منطقه ای سمنان

 

با حضور کارشناسان و مدیران بخش های فنی و پشتیبانی، دوره آموزشی‌" آشنایی با فهارس بهای پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع نیروی برق "در شرکت برق منطقه ای سمنان برگزار گردید.

علیرضا امینیان معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه ای سمنان با اشاره به نقش آموزش در توانمندسازی کارکنان به منظور انجام بهتر ماموریت سازمانی خود گفت : با توجه به شیوع بیماری کرونا و ضرورت رعایت مسایل بهداشتی و ارائه خدمات درمانی و بهداشتی در جامعه و همچنین کمک به فعالیت واحدهای تولیدی بخش های مختلف در سال جهش تولید ، بی شک تامین انرژی الکتریکی مطمئن و پایدار در استان از مهم ترین وظایف این شرکت بوده که برای تحقق این مهم، افزایش توانمندی کارکنان در بخشهای فنی مهندسی و پشتیبانی یک ضرورت انکار ناپذیراست .

 وی افزود: شرکت برق منطقه ای سمنان، استمرار برنامه های آموزشی را با رویکرد توسعه آموزش ها ی الکترونیکی و از راه دور ، دردستور کار خود قرارداده وتا حد امکان در این مسیر حرکت خواهد کرد.

مهندس حسین آخوندی سرپرست گروه آموزش معاونت منابع انسانی این شرگت نیز گفت : در این دوره آموزشی که توسط آقای مهندس دقت مدیر کل دفتر بررسی های فنی بازرگانی، قراردادها و پشتیبانی شرکت توانیر بصورت آن لاین ارائه شد؛ پس از مرور مبانی ابلاغ فهارس بهای پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع نیروی برق، به شرح دستورالعمل ها، مقدمه فصول فهارس بها و جزئیات جداول آن پرداخته شد و شیوه عمل در مراحل مختلف تهیه اسناد ارجاع کار ، برگزاری مناقصات و چگونگی بررسی و تایید صورت وضعیتهای مالی مرتبط با قراردادها بحث و بررسی گردید .

 گفتنی است در پایان این دوره آموزشی، پس از ارائه مطالب و در اختیار قرار گرفتن فایل ها و جزوات الکترونیکی در جلسه ای مجزا، بصورت آنلاین به پرسش های و ابهامات شرکت کنندگان پاسخ داده شد.

 
 
 
 
تاریخ:
1399/04/07
تعداد بازدید:
38
منبع: