پیشگیری، نظارت و مقابله با فساد


 

    شماره پیام کوتاه : ............................................................................................................................ 3000290113

    شماره تماس بازرسی : .................................................................................................... 331102365- 023

    شماره نمابر : ....................................................................................................................... 33331895 - 023

     پست الکترونیک : ............................................................................................................ homafar@semrec.co.ir 

    صندوق پستی دفتر بازرسی :  ..................................................................................................394- 35135

   کد پستی شرکت برق منطقه ای سمنان : ........................................................................46171- 35196

 

« کلیه اخبار و اطلاعات دریافتی در حراست و بازرسی به صورت محرمانه محفوظ خواهد ماند »


فایل های پیوست :
 
 
 
 
 
 تاریخ به روز رسانی:
1400/04/27
تعداد بازدید:
1042