آرمان و ماموریت

  اهداف 

اصلاح الگوي مصرف، تامين برق مطمئن، كاهش تلفات، رضايت و شفافيت و پاسخگويي به ذي نفعان (مشتركين صنعتي، پيمانكاران، كاركنان) ، ارتقاء مشخصه هاي ايمني و زيست محيطي در شركت، ارتباط موثر با نهادهاي تاثيرگذار، بهنه سازي شبكه، استفاده بهينه از تاسيسات

 آرمان 

سازماني يادگيرنده و برتر در صنعت برق با ارتقاء رضايت همگاني.

ماموريت

 كمك به توسعه پايدار منطقه و افزايش رفاه جامعه از طريق تامين انرژي الكتريكي.

ارزش هاي بنيادي:

1-مشتري محوري

2-بهداشت و ايمني كاركنان

3-سلامت اداري

4-حفظ كرامت انساني

 
منبع : دفتر مديريت استراتژيك و بهره وري 
 
تاریخ به روز رسانی:
1395/02/29
تعداد بازدید:
7831