ارتباط با بازرسین سازمان
 

شماره پیام کوتاه : ............................................................................................................................ 3000290113

شماره تماس بازرسی : .................................................................................................... 331102365- 023

شماره نمابر : ....................................................................................................................... 33331895 - 023

پست الکترونیک : ............................................................................................................ homafar@semrec.co.ir 

صندوق پستی دفتر بازرسی :  ..................................................................................................394- 35135

کد پستی شرکت برق منطقه ای سمنان : ........................................................................46171- 35196

 

« کلیه اخبار و اطلاعات دریافتی در بازرسی به صورت محرمانه محفوظ خواهد ماند »

تاریخ به روز رسانی:
1399/02/07
تعداد بازدید:
1023