ملیحه اسفندیاری

مدیر دفتر استراتژیک

تاريخ تولد :  1341/05/01
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
02331102313
تحصيلات : 
دکترای مهندسی صنایع
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 
عنوان پست تاریخ انتصاب تاریخ خاتمه
کارشناس ارشد آمار و انفورماتيک 1379/02/11 1381/09/15
کارشناس ارشد آمار و اطلاعات 1378/09/01 1379/02/10
کارشناس آمار 1378/02/04 1378/08/30
کارشناس آمار 1369/05/01 1378/02/03
کارشناس بهره وري و تضمين کيفيت 1388/01/01 1388/07/30
مدير دفتر آمار و اطلاعات مديريت 1381/09/16 1383/07/28
مدير دفتر مديريت استراتژيک و بهره وري 1388/08/01 1390/01/31
مدير دفتر مديريت استراتژيک و بهره وري 1390/02/01 1394/04/13
مدير دفتر مديريت استراتژيک و بهره وري 1394/04/14 1499/99/99

6.1.7.0
V6.1.7.0