نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse mainmenumainmenu
درباره ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت ها</span>معاونت ها
ارتباط با معاونین و مدیران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت برنامه ریزی و تحقیقات</span>معاونت برنامه ریزی و تحقیقات
حوزه معاونت
دفتر فناوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات
دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات
دفتر خدمات مشتركين و مديريت مصرف
معاونت بهره برداری
دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ايثارگران</span>ايثارگران
شهداي همكار
شهداي منتسب به كاركنان
يادمان شهدا
نامگذاري ساختمان هاي شركت
گزارش
اخبار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آگهي هاي عمومي</span>آگهي هاي عمومي
مناقصات
فراخوان
جذب نیرو
مزایده ها
مناقصه محدود
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الکترونیک</span>خدمات الکترونیک
ميز كار الكترونيك
ملاقات با مدير عامل
استعلام حریم خطوط
خدمات مشتركين
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانين و مقررات</span>قوانين و مقررات
قانون ارتقا سلامت اداري
نظام پيشنهادها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اخبار و تازه ها</span>اخبار و تازه ها
آرشيو اخبار
انتشارات
پیوند ها
اهم فعاليت ها و تصميمات مسئولان دستگاه
ستاد خبري حراست
ارتباط با ما
Collapse منو اصلي_1منو اصلي_1
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره ما</span>درباره ما
درباره استان
تاريخچه شركت
نمودار سازماني
آرمان ماموريت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات</span>خدمات
خدمات الكترونيك
استعلام حريم خطوط
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مديريت مصرف</span>مديريت مصرف
مديريت مصرف و اهداف آن
مديريت مصرف در بخش صنايع
خدمات مشتركين
قوانين و مقررات
اخبار و تازه ها
ايثارگران
تماس با ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس  با ما</span>تماس با ما
آدرس و تصوير نقشه دسترسي به شركت
Collapse نظام پيشنهادها_1نظام پيشنهادها_1
آيين نامه ها و قوانين مرتبط
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برترين هاي نظام پيشنهادات</span>برترين هاي نظام پيشنهادات
سال 97
سال 96
سال 95
سال 94
سال 93
سال 92
قبل از سال 92
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته ها </span>کمیته ها
كارگروه عالي
كارگروه تخصصي
آموزش
فرم ارائه پيشنهاد
نظام پيشنهادهاي شركت توانير
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پيك</span>پيك
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سال 97</span>سال 97
بهار
تابستان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سال 96</span>سال 96
بهار
تابستان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سال 95</span>سال 95
بهار
تابستان
پاييز
زمستان
سال 94
سال 93
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اخبار تصويري </span>اخبار تصويري
سال 96
سال 95
سال 94
سال 93
سال 92
سال 91
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">افتخارات</span>افتخارات
سال 96
سال 93