معاونت منابع انسانی

دفتر مديريت استراتژيك و بهره وري
 

الف- سيستم مديريت يكپارچه IMS

 

1)      سيستم مديريت كيفيت ISO 9001:2008

1-1- پيگيري تداوم استقرار سيستم مديريت كيفيت

1-2- برگزاري دوره آموزشي آشنايي با سيستم مديريت كيفيت

1-3- بازديد از پست هاي انتقال و فوق توزيع استان بمنظور آموزش حضوري پرسنل بهره بردار براساس برنامه تدوين شده سالانه پايش سيستم مديريت يكپارچه

1-4- انجام 2 دوره مميزي داخلي

1-5- انجام مميزي مراقبتي و اخذ گواهينامه

1-6- پيگيري عدم انطباق هاي ناشي از مميزي هاي انجام شده

1-7- برگزاري جلسات بازنگري مديريت

 

2)      سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي   OHSAS 18001:2007و  سيستم مديريت زيست محيطي ISO 14001: 2004        

2-1- بازديد از پست هاي انتقال و فوق توزيع استان بمنظور آموزش حضوري پرسنل بهره بردار براساس برنامه تدوين شده سالانه پايش سيستم مديريت يكپارچه و شناسايي و ارزيابي ريسك ها و جنبه ها

2-2- انجام 2 دوره مميزي داخلي

2-3- انجام مميزي مراقبتي و اخذ گواهينامه

2-4- پيگيري عدم انطباق هاي ناشي از مميزي هاي انجام شده

2-5- برگزاري دوره آموزشي آشنايي با سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي و سيستم مديريت زيست محيطي

2-6- برگزاري جلسات بازنگري مديريت

 

ب –نظام پيشنهادها

1-    بازنگري آئين نامه اجرايي نظام پيشنهادها

2-    حضور در پست هاي انتقال و فوق توزيع استان بمنظور توسعه و ترويج نظام پيشنهادها

3-    تشكيل كميته هاي تخصصي فني و پشتيباني نظام پيشنهادها ( هر كدام در قالب 2 كارگروه)

4-    برگزاري انتخابات كميته هاي تخصصي نظام پيشنهادها

5-    برگزاري 38 جلسه كميته اجرايي

6-     برگزاري 30 جلسه كميته هاي تخصصي

7-    اختصاص بيش از 1000 نفر ساعت در امر بررسي پيشنهادها

8-    رسيدن به سرانه 45/2 با رشد بيش از 7 برابري

9-    رسيدن به نرخ مشاركت 36 درصدي با رشد بيش از 2 برابري نسبت به سال قبل

    10- شركت در جشنواره نظام پيشنهادهاي وزارت نيرو و كسب گواهينامه 3 ستاره اهتمام به تعالي نظام پيشنهادها

ج- تحول اداري 

1.      انجام فعاليتهاي تحول اداري با برگزاري مستمر كميسيون تحول اداري

2.      جمع آوري ، تجزيه و تحليل اطلاعات شاخص هاي عمومي و اختصاصي ارزيابي عملكرد سال 1391جهت ارائه به استانداري و شركت توانير از طريق نرم افزار تسما

3.      جمع آوري ، تجزيه و تحليل اطلاعات شاخص هاي همايش مديران ارشد وزارت نيرو و اخذ رتبه برتر شركت هاي برق منطقه اي در ارزيابي مزبور

4.      انجام امور مربوط به تفاهم نامه تحول اداري

 

د- برنامه ريزي استراتژيك

1.      بررسي برنامه استراتژيك ساير شركت هاي برق منطقه اي

2.      بازديد از شركت هاي فعال در زمينه برنامه ريزي استراتژيك

3.      عقد قرارداد با مشاور جهت بازنگري برنامه استراتژيك

 

هـ- مديريت فرايندها

1.      عقد قرارداد با مشاور جهت پياده سازي پروژه مديريت فرايندها

2.      اجراي پروژه مديريت فرايندهاي شركت با همكاري مشاور و اخذ گزارش مربوطه 
 
 
آموزش
 
 340 نفر ساعت اجراي آموزش در حوزه خانواده
 
 اجراي پروژه معادلسازي دوره هاي آموزشي   
 
 اجراي مراحل اوليه پروژه عارضه يابي سازماني  
 
 

تعداد كاركنان رسمي ، حكمي و پيماني

203 نفر

تعداد كاركنان قرارداد انجام كار مشخص و ...

241

كل هزينه اجراي انواع برنامه هاي آموزشي

1،459،000،000 ريال

 
 
 
 
 
 

 
 

رديف

عنوان

تعداد برنامه هاي آموزشي

تعداد فراگيران با تكرار

تعداد فراگيران بدون تكرار

نفر ساعت

1

كل دوره هاي شغلي اختصاصي

37

318

142

7216

2

كل دوره هاي عمومي

21

279

123

5156

3

دوره هاي توجيهي

7

216

31

2650

4

كل سمينار / كنفرانس / كارگاه / همايش

31

216

94

1796

5

جمــع

96

1029

390

16818

6

آموزش همكاران قرارداد انجام كار  مشخص و  ...

دوره

26

425

294

7678

همايش

7

60

35

245

 
 
   كارگزيني
 

1- اجراي دستورالعمل  فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري

2- پياده سازي دستورالعمل آرشيو اسناد الكـترونيكي پرونده هاي پرسـنلي كليه كاركنان شركت و ساماندهـي فيزيكي كليه پرونده هاي پرسنلي

3- همكاري در اجراي فرآيندهاي سيستم تضمين كيفيت ايزو مطابق برنامه هاي زمانبندي اعلام شده.

4- اعمال احكام افزايش حقوق سالانه بازنشستگان رسمي و انجام فرآيند بازنشسته نمودن 9 نفر از كاركنان شركت.                 

5- بررسي سوابق شغلي كاركنان بابت ارتقاء شغلي آنان با توجه به رديف هاي پستهاي پيشنهادي واحدهاي مربوطه شركتپ
 
اداره رفاه و بازنشستگي
 1.  انعقاد قرارداد بيمه درمان كاركنان صنعت آب و برق با شركت بيمه ايران (براي كليه پرسنل)

   اجراي طرح سنجش سلامت (چكاپ) كاركنان صنعت آب و برق (435 مورد)

   انعقاد قرارداد بيمه عمر و حادثه كاركنان و بازنشستگان دولت

   پرداخت 100% هزينه هاي درماني ايثارگران شاغل و بازنشسته

   بررسي و پيگيري اسناد و مدارك جهت پرداخت پاداش تحصيلي فرزندان همكار و بازنشسته و ثبت در سيستم منابع انساني

   پرداخت كمك هزينه فوت و غرامت فوت

   پرداخت پاداش ازدواج به كاركنان و بازنشستگان و صدور احكام بازنشستگان

   تهيه و تنظيم ليست فرزندان واجد شرايط جهت جشن تكليف 7 نفر

   تهيه و تنظيم ليست بن كارگري مربوط به كارگران مشمول بن كارگري و شارژ مبالغ توسط شركت تجارت الكترونيك

  -تهيه و تنظيم و ارسال ليست درمان اعم از ويزيت ، دارو، آزمايشگاه، بيمارستاني و ...... به بيمه طرف قرارداد مربوط به همكاران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تكفل آنان

تاریخ به روز رسانی:
1393/08/17
تعداد بازدید:
895
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات ( 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت