پروژه هاي پست
پروژه پستهاي انتقال و فوق توزيع در دست اقدام تا پايان سال 1396

رديف  نام خط نسبت تبديل ترانسفورماتور (مگاولت آمپر) راكتور (مگاوار) خازن (مگاوار) تاريخ پروژه پيشرفت فيزيكي
تعداد ظرفيت جمع ظرفيت تعداد ظرفيت تعداد ظرفيت شروع پيش بيني خاتمه
1 خريد تجهيزات و نصب راكتور و بي مربوطه در پست 400 كيلو ولت ميامي 400/63       1 50     90 97 99%
2 پست 400/63كيلوولت ايوانكي (مسلمي) 400/63 2 200 400         93 98 55%
3 پست 63 اميركبير (مسكن مهر سمنان)  63/20 2 40 80     2 4/8 89 98 21%
4 پست 63 كيلوولت البرز (مسكن مهر شاهرود) 63/20 2 40 80     2 4/8 89 96 99%
5 پست 63 ابريشم (گرمسار) 63/20 2 40 80     2 4/8 89 99 14%
6 بهينه سازي پست 63 كيلوولت شهيد كريمي 63/20               96 98 6%
7 احداث پست 63 تاريخانه دامغان 63/20 2 40 80     2 2/4 91 99 14%
8 احداث پست 63/20 شهرك صنعتي دامغان  63/20 2 40 80     2 4/8 90 99 6%
9 احداث پست 63 كيلوولت شهرك صنعتي شرق 3 سمنان 63/20 2 40 80     2 4/8 90 99 14%
10 احداث پست 63/20 شهرك صنعتي شاهرود  63/20 2 40 80     2 4/8 90 99 6%
11 احداث پست 63 كيلوولت شهرك صنعتي سرخه 63/20 2 40 80     2 4/8 95 99 6%
تاریخ به روز رسانی:
1398/03/04
تعداد بازدید:
321