كارنامه سال 1396
 بسمه تعالي
 

خداوند متعال را سپاسگذاريم كه امكان توفيق خدمت را به ما ارزاني داشته و با نور خود بندگانش را به سوي كمال و تعالي هدايت مي كند. برخود لازم مي دانم از تلاش بي وقفه همكارانم كه در طي سال 1396 ، شركت را در راه نيل به اهداف خود ياري رساندند تشكر و قدرداني نمايم. خرسندم عملكرد شركت ، كه ماحصل فعاليت شبانه روزي آنهاست  و با برخورداري از بصيرت، آگاهي، صداقت و پارسايي همراه بوده است را در قالب كارنامه پيوست به محضر كليه علاقمندان ، تقديم نمايم گرچه اين قطره اي است از درياي بيكران خدمتگذاري همكارانم در وزارت سرافراز نيرو. 

در جهان امروز سازمان پويا و سازنده سازماني است كه مديريت و مجموعه تشكيل دهنده بتواند بطور مستمر روند حركت سازمان را از وضع موجود به سوي وضعيت مطلوب هدايت كند. بپذيريم كـه گذشـته با تمـام اهميت و آموختني هايش و با تمـام تاثيري كه مي تواند بر آينده داشته باشد، اتفاق افتاده است و قسمت بسيار مهم و  قابل توجهي از آينده به آنچه كه " امروزش " مي ناميم ربط مي يابد. بر همه ماست كه با ابزارهاي موجود و به شكل منطقي و با همدلي و هم انديشي و البته با برنامه ريزي صحيح و عقلائي و خودارزيابي مداوم سهم خود را از آينده جهان، معلوم كنيم و براي اين منظور نياز به عزم جمعي جهت تعالي امروز و متعالي نمودن فردايمان داريم و با بهره گيري از تجارب، انديشه ديگران، با عزم ملي و مديريت جهادي، درهاي موفقيت آينده را فرا روي خود و نسل هاي آينده بگشاييم . 

از كليه بزرگواراني كه وقت ارزشمند خود را صرف مطالعه اين مجموعه نموده و با ارائه نقطه نظرات و راهنمايي هاي ارزشمند خود، ما را بهره مند مي نمايند پيشاپيش تشكر و قدرداني مي نمايم و اميدوارم در مسير خدمت به مردم شريف ايران اسلامي در سالي كه به فرموده رهبر معظم انقلاب (( حمايت از كالاي ايراني )) نام گرفته است بيش از پيش موفق باشيم . 

 

                                                                                                                                  سيد علي اكبر صباغ

                                                                                                                                                                                                             رئيس هيات مديره و مدير عامل 
تاریخ به روز رسانی:
1398/02/29
تعداد بازدید:
413