معاونت منابع انساني
 
Untitled Document

1- اهم فعاليتهاي دفتر مديريت استراتژيك و بهره وري :

الف- سيستم مديريت يكپارچه IMS

 • سيستم مديريت كيفيت ISO 9001:2008

1-1- نگهداشت و بهبود مستمر سيستم مديريت كيفيت ؛
1-2- پايش مستمر فرآيندهاي سيستم مديريت كيفيت ؛
1-3- برگزاري آموزش هاي آشنايي با سيستم مديريت كيفيت خصوصا پرسنل اپراتور و حراست فيزيكي؛
1-4- بازديد از پست هاي انتقال و فوق توزيع استان بمنظور آموزش حضوري پرسنل بهره بردار براساس برنامه سالانه پايش سيستم مديريت يكپارچه ؛
1-5- پيگيري عدم انطباق هاي ناشي از مميزي هاي انجام شده ؛
1-6- برگزاري جلسات بازنگري مديريت .

 

 • سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي OHSAS 18001:2007 و

سيستم مديريت زيست محيطي ISO 14001: 2004


2-1- نگهداشت و بهبود مستمر سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي و سيستم مديريت زيست محيطي ؛
2-2- پايش سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي و سيستم مديريت زيست محيطي و شناسايي و ارزيابي ريسك ها و جنبه ها؛
2-3- بازديد از پست هاي انتقال و فوق توزيع استان بمنظور آموزش حضوري پرسنل بهره بردار براساس برنامه سالانه پايش سيستم هاي مذكور ؛
2-4- انجام مميزي داخلي ؛
2-5- پيگيري عدم انطباق هاي ناشي از مميزي هاي انجام شده ؛
2-6- برگزاري آموزش هاي آشنايي با سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي و سيستم مديريت زيست محيطي ؛
2-7- برگزاري جلسات بازنگري مديريت .

 

ب –نظام پيشنهادها

 • تدوين و بازنگري مستندات مورد نياز از جمله آئين نامه اجرايي پذيرش و بررسي پيشنهادها و ... ؛
 • حضور در پست هاي انتقال و فوق توزيع استان بمنظور توسعه و ترويج نظام پيشنهادها ؛
 • برگزاري 24 جلسه كميته اجرايي ؛
 • برگزاري 89 جلسه كميته هاي تخصصي ؛
 • اختصاص بيش از 2000 نفر ساعت در امر بررسي پيشنهادها ؛
 • رسيدن به سرانه 95/4 با رشد مناسب نسبت به سال گذشته ؛
 • رسيدن به نرخ مشاركت 60 درصدي با رشد حدودا 2 برابري نسبت به سال گذشته ؛
 • حضور در جشنواره ملي نظام پيشنهادها و كسب تقديرنامه سه ستاره و قرار گرفتن در بين 10 سازمان برتر نظام پيشنهادها در سطح كشور ؛
 • كسب عنوان مدير عامل حامي برتر در سطح صنعت برق و كشور در حوزه نظام پيشنهادها ؛
 • كسب عنوان دبير برتر نظام پيشنهادها در سطح صنعت برق و كشور ؛
 • كسب عنوان شركت برتر در شاخص سرانه پيشنهادها بين برق هاي منطقه اي كشور ؛
 • عضويت و دبير كارگروههاي توسعه نظام پيشنهادهاي صنعت برق در شركت توانير .

ج- توسعه مديريت

 • برگزاري مستمر جلسات كميسيون توسعه مديريت در راستاي عملياتي سازي نقشه راه اصلاح نظام اداري و ابلاغيه هاي هيات وزيران و وزارت نيرو ؛
 • تشكيل و برگزاري كميته هاي پنجگانه كميسيون توسعه مديريت و انجام فعاليتهاي مرتبط به آنان ؛
 • اصلاح ساختار كميته هاي شركت براساس ابلاغيه شوراي هيات وزيران و وزارت نيرو و براساس اهداف و وظايف كميسيون توسعه مديريت و كميته هاي پنجگانه ؛
 • جمع آوري ، تجزيه و تحليل اطلاعات شاخص هاي عمومي و اختصاصي ارزيابي عملكرد سال 1393 جهت ارائه به استانداري و شركت توانير از طريق نرم افزار تسما ؛
 • جمع آوري ، تجزيه و تحليل اطلاعات شاخص هاي همايش مديران ارشد وزارت نيرو و اخذ رتبه برتر شركت هاي برق منطقه اي در ارزيابي مزبور ؛
 • تجزيه و تحليل اطلاعات ارزيابي عملكرد سال 93 شركت بر مبناي نتايج ارزيابي عملكرد جشنواره شهيد رجايي سال 1394 ؛
 • تدوين مجلد " گزارش تحليل نتايج ارزيابي عملكرد سال 1393 (جشنواره شهيد رجايي سال 1394) شركت برق منطقه اي سمنان " .

د- تفكر استراتژيك و برنامه ريزي استراتژيك

 • برگزاري مستمر هفتگي جلسات تفكر استراتژيك با حضور مقام محترم مديريت عامل ، اعضاي هيات مديره ، معاونين و مديران مستقل با ديدگاه نگرش استراتژيك به مديريت سرمايه هاي فكري و هوشمندي استراتژيك در راستاي توانايي شناخت نيازها ، كسب اطلاعات مورد نياز و تجزيه و تحليل درست آنها براي دستيابي به اهداف شركت ؛
 • تشكيل كارگروههاي اجرايي و راهبري برنامه ريزي استراتژيك و برگزاري مستمر جلسات مربوطه ؛
 • انجام فعاليتهاي مرتبط به برنامه هاي عملياتي وزارت نيرو و تدوين برنامه هاي عملياتي شركت ؛

هـ- مميزي صنعت برق

 • تعامل مناسب با دبيرخانه مميزي صنعت برق ؛
 • دريافت نتايج كسب شده و تجزيه و تحليل آن از طريق هماهنگي و برگزاري جلسات با واحدهاي ذيربط ؛
 • برگزاري جلسات تجزيه و تحليل نتايج مميزي صنعت برق و تعيين اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه مناسب و پيگيري آنها تا حصول نتيجه مطلوب ؛
 • تدوين گزارش تحليلي " مميزي صنعت برق از سال 1389 الي 1394 در شركت برق منطقه اي سمنان " .

 2-  اهم اقدامات دفترساماندهي و برنامه ريزي نيروي انساني و آموزش  در حوزه آموزش:

 • توسعه و تقويت ارتباط صنعت با دانشگاه از طريق بكارگيري 13256 نفر ساعت كارآموز
 • گسترش ارتباط صنعت با دانشگاه از طريق پذيرش دانشجويان 18 دانشگاه و موسسه آموزش عالي براي انجام كارآموزي
 • پيرو اجراي عارضه يابي سازماني در سال 1393 اين پروژه بعنوان يك تجربه موفق در سال 94 در پانل تخصصي صنعت آب و برق ، كنفرانس توسعه منابع انساني ارائه و براي اجراي پروژه هاي بهبود حاصل از آن براي سالهاي آتي برنامه ريزي گرديد.
 • اعزام مديران و كارشناسان مسئول به كلينيك مديريت
 • تدوين ، برنامه ريزي و اجراي بخش اول پروژه آموزش توسعه مديريت با حضور مديران و كارشناسان مسئول
 • برگزاري سمينارآموزشي " آشنايي با كاربردهاي فناوري نانو در صنعت برق " با همكاري شركت توزيع نيروي برق استان ، استانداري سمنان ، انجمن برق و الكترونيك ايران ( شاخه سمنان ) و ستاد ويژه توسعه فناوري نانو معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در شركت برق منطقه اي سمنان
 • اجراي سمينار آموزشي " نقش خانواده در تربيت ديني فرزندان " با حضور خانواده همكاران
 • اجراي سمينار آموزشي " آشنايي با نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها " با حضور كليه پرسنل

 

 

تعداد كاركنان رسمي ، حكمي و پيماني

184

تعداد كاركنان قرارداد انجام كار مشخص و ...

239

  

رديف

عنوان

تعداد برنامه هاي آموزشي

تعداد فراگيران با تكرار

تعداد فراگيران بدون تكرار

نفر ساعت

1

كل دوره هاي شغلي اختصاصي

44

256

140

5686

2

كل دوره هاي عمومي

15

311

160

1808

3

دوره هاي بهبود مديريت

5

188

50

1428

4

كل سمينار / كنفرانس / كارگاه / همايش

22

178

95

1524

5

جمــع

86

933

445

10446

6

آموزش همكاران قرارداد انجام كار مشخص و ...

دوره

22

444

198

4864

همايش

5

37

32

196


تاریخ به روز رسانی:
1395/03/24
تعداد بازدید:
633
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات ( 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت