پيشگفتار
 بسمه تعالي
 

خداوند متعال را سپاسگذاريم كه امكان توفيق خدمت را به ما ارزاني داشته و با نور خود بندگانش را به سوي كمال و تعالي هدايت مي كند. برخود لازم مي دانم از تلاش بي وقفه همكارانم كه در طي سال 1394 ، شركت را در راه نيل به اهداف خود ياري رساندند تشكر و قدرداني نمايم. خرسندم عملكرد شركت ، كه ماحصل فعاليت شبانه روزي آنهاست  و با برخورداري از بصيرت، آگاهي، صداقت و پارسايي همراه بوده است را در قالب كارنامه پيوست به محضر كليه علاقمندان ، تقديم نمايم گرچه اين قطره اي است از درياي بيكران خدمتگذاري همكارانم در وزارت سرافراز نيرو. 

در جهان امروز سازمان پويا و سازنده سازماني است كه مديريت و مجموعه تشكيل دهنده بتواند بطور مستمر روند حركت سازمان را از وضع موجود به سوي وضعيت مطلوب هدايت كند. بپذيريم كـه گذشـته با تمـام اهميت و آموختني هايش و با تمـام تاثيري كه مي تواند بر آينده داشته باشد، اتفاق افتاده است و قسمت بسيار مهم و  قابل توجهي از آينده به آنچه كه " امروزش " مي ناميم ربط مي يابد. بر همه ماست كه با ابزارهاي موجود و به شكل منطقي و با همدلي و هم انديشي و البته با برنامه ريزي صحيح و عقلائي و خودارزيابي مداوم سهم خود را از آينده جهان، معلوم كنيم و براي اين منظور نياز به عزم جمعي جهت تعالي امروز و متعالي نمودن فردايمان داريم و با بهره گيري از تجارب، انديشه ديگران، با عزم ملي و مديريت جهادي، درهاي موفقيت آينده را فرا روي خود و نسل هاي آينده بگشاييم . 

از كليه بزرگواراني كه وقت ارزشمند خود را صرف مطالعه اين مجموعه نموده و با ارائه نقطه نظرات و راهنمايي هاي ارزشمند خود، ما را بهره مند مي نمايند پيشاپيش تشكر و قدرداني مي نمايم و اميدوارم در مسير خدمت به مردم شريف ايران اسلامي در سالي كه به فرموده رهبر معظم انقلاب ((  اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عمل  )) نام گرفته است بيش از پيش موفق باشيم . 

 

                                                                                           سيد علي اكبر صباغ

                                                                                                                                 رئيس هيات مديره و مدير عامل                  

 

تاریخ به روز رسانی:
1395/03/05
تعداد بازدید:
1054