معاونت بهره برداري
اهم اقدامات صورت گرفته در معاونت بهره برداري در سال 93
امور ديسپاچنگ و مخابرات
1. آماده سازي بستر مخابراتي پست 400 شهيد بسطامي و تست نقاط و برقراري ارتباط بخش فوق توزيع آن پست با مركز ديسپاچينگ فوق توزيع سمنان
2. اجراي مدارات اسكاداي AVR در چند پست فوق توزيع
3. پيگيري و انجام مقدمات پروژه unmanned كردن پست هاي فوق توزيع با برگزاري جلسات متعدد با شركت آذرخش و تشكيل كارگروه Unmanned و مشخص نمودن الزامات فني و تجهيزات مورد نياز و همچنين الزامات بهره برداري طرح
4. تعويض بستر مخابراتي پست 63 شاهرود 1 با اجراي فيبر نوري و اتصال به مسير كابل فيبر نوري شركت توزيع
5. ارسال ديتا به مركز كنترل
6. راه اندازي سيستم اتوماسيون محلي پرديس در پست 63 بسطام و بروز رساني سيستم اتوماسيون محلي پرديس در پستهاي 63 شرق2 و شاهرود2
7. راه اندازي سرور سوم مركز ديسپاچينگ و اصلاح بستر مخابراتي جهت انتقال به ساختمان اداره مركزي
8. راه اندازي بستر مخابراتي پست 400 بسطامي و ارتباط بخش فوق توزيع با مركز كنترل ديسپاچينگ
9. خريد ترمينال هاي PLC و TPS براي دو خط انتقال ( در مرحله تست و تحويل اجناس (
10. نصب چند تكرار كننده راديويي و برقراري ارتباط راديويي دو پست فوق توزيع در راستاي استقرار طرح جامع ارتباطات راديوئي
11. انجام تستهاي تله پروتكشن خطوط انتقال بصورت دوره اي و همچنين انجام آن تستها براي چند خط انتقال بصورت واقعي و با خاموشي
دفتر فني توليد
12. راه اندازي واحد CM و تدوين فرم هاي مربوطه بنا به استانداردهاي مربوطه و با توجه به تجهيزات موجود نيروگاهي
13. انجام طرح هاي خوداظهاري زيست محيطي بنا به برنامه زمانبندي اعلام شده سازمان حفاظت محيط زيست و توسط شركت هاي مورد تأييد آن سازمان
امور انتقال مركز و غرب
14. بهبود فضاي سبز پستها در راستاي افزايش نشاط همكاران وكاهش آلودگي برابر بيانيه خط مشي يكپارچه وتلاش در جهت اثبات دوستداري محيط زيست
15. بهبود وضعيت ايمني و امنيتي پستها با انجام پروژه هاي بهينه سازي، عمران و تاسيساتديواركشي و نصب سيم خاردار در پست 63 مهديشهر و پست 63سرخه
16. جابجايي راكتور سرخط از پست 400آهوان به پست 400نيروگاه سيكل تركيبي قدس سمنان( مجري : شركت آذرخش)
17. نصب و راه اندازي سيستم اتوماسيون محلي در پستهاي 63كيلوولت (ميرحاج، سرخه، مهديشهر، شرق1، شرق2، شهميرزاد)
18. افزايش قدرت ترانس از 40*2به 40*3در پست 63 شرق 2(مجري : شركت انرژي سازان تكين)
19. بهبود وضعيت ايمني پستها با :
* نصب نرده و حفاظ فلزي در سرخط EV934
* چاپ و نصب پوستر ايمني طرح كاريكاتور
* ساخت و نصب تابلو هشدار ايمني در محوطه پستها
* طراحي و نصب قفل اينترلاك جهت درب بانكهاي خازني
20. ارتقا سيستم هاي كنترل و سيگنالينگ پست هاي انتقال و فوق توزيع
21. نظارت بر تست و راه اندازي بي هاي توسعه ترانس سوم در پست 63 جنت آباد و شرق 2
دفتر فني انتقال
22. مطاالعه و امكان سنجي تهيه نرم افزار تهيه تنظيمات كليه رله هاي پست هاي فوق توزيع استان
23. قرارداد مشاوره بررسي و تحليل خروج همزمان خطوط دو مداره در شبكه
24. برنامه ريزي در خصوص بهبود شاخص عملكرد مهندسي سيستم هاي حفاظتي با اقدام در بخشهاي زير
الف : در مدار آوردن رله هاي وصل مجدد خطوط انتقال
ب : در مدار قراردادن كليه سيستم هاي حفاظت از راه دور (TPS)
ج : در مدار قراردادن ثباتهاي حوادث وقايع پستهاي انتقال
د : تهيه بانك اطلاعات تنظيمات ، پيكر بندي و فالت رله هاي حفاظتي
25. احداث آزمايشگاه DCS و رله حفاظت با امكانات موجود بمنظور فراهم نمودن شرايط تست و بررسي بصورت Offline
26. ارتباط گيري از راه دورRemote)) با رله هاي حفاظتي به صورت نمونه به منظور تسريع در تجزيه و تحليل حوادث و عدم نياز به مراجعه به پست
27. برنامه ريزي جهت شناسائي نقاط آلوده هارمونيكي در شبكه انتقال و فوق توزيع
28. برنامه ريزي و پيگيري جهت تشكيل شركت بومي PM در استان و استفاده از استعدادهاي داخل استان با جذب نيروهاي بومي
29. اصلاح و بازنگري فرآيندهاي معاونت بهره برداري و پيگيري جهت شناخت ،تحليل و طراحي نرم افزار جامع بهره برداري به منظور تسهيل و تسريع در روند انجام كارها و امكان ارائه گزارشات متنوع در هر زمينه بصورت Online
30. پياده سازي نرم افزار PM در شركت تعميراتي جهت ارسال گزارشات به موقع
31. طراحي و در مدار قرار دادن حفاظت هاي ويژه جهت حفظ پايداري شبكه
32. انجام بازديدهاي خودارزيابي بر اساس فرمت ارزيابي توانير و انجام اقدامات اصلاحي در اين زمينه
33. انجام مطالعات خازن گذاري به منظور كاهش تلفات شبكه
34. همكاري در اجراي پروژه تحقيقاتي مطالعات قابليت اطمينان در شبكه
35. همكاري با شركت مديريت شبكه برق ايران در اجراي طرح جامع مطالعات شبكه و بروز رساني دك شبكه انتقال و فوق توزيع
36. انجام مطالعات و بررسي تاثير اجراي طرح هاي كاهش تلفات در شاخص تلفات شبكه
ايمني
37. تشكيل جلسات منظم ايمني به منظور بررسي موارد ايمني و حوادث ناشي از كار و تعيين استراتژي هاي لازم و ارائه راهكارهاي بازدارنده به صورت ماهيانه در مناطق سمنان ،گرمسار ،دامغان وشاهرود
38. انجام اقدامات اجرائي جهت پياده سازي واستقرار سيستم مديريت يكپارچه
39. ارزيابي مجريان PM در جهت تاييد از ديدگاه ايمني
40. انجام بازديد هاي ايمني از خودروهاي معاونت وتهيه دستورالعمل ايمني مربوط به خودرو
41. تشكيل كميته عالي HSEدر سطح شركت به منظور تعيين استراتژي ها وتصميمات كلان در زمينه ايمني
42. تشكيل كميته تخصصي HSEدر شطح شركت جهت بررسي موارد ايمني در سطح شركت
43. تشكيل كارگروه ايمني در سطح معاونت به منظور بررسي موارد ايمني و حوادث ناشي از كار و تعيين استراتژي هاي لازم و ارائه راهكارهاي بازدارنده
بازار برق
44. نصب تجهيزات فيبر نوري و قرائت كنتورهاي بازاربرق از طريق فيبر نوري
45. افزايش درصد رويت پذيري تجهيزات انتقال وافزايش درآمد خدمات انتقال (به مقدار 99.5 درصد)
تاریخ به روز رسانی:
1394/02/30
تعداد بازدید:
915
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات ( 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت